İnşaat Muhasebesinde Özellikli Durumlar

İnşaat ve onarım işleri, malzeme ve işçilik kullanılarak yeni bir yapının oluşturulması veya mevcut yapının temeli haricinde harap olan kısımlarının tamir edilip yenileme faaliyetlerinin yapılmasını ifade etmektedir. İnşaat ve onarım işleri, özel inşaatlar şeklinde veya Resmi ve Özel kurumlara taahhüt şeklinde yapılabilir. İnşaat taahhüt faaliyetlerinde, işi yapan müteahhit yüklenici konumunda olmakla beraber, inşaat ve onarım işini başkalarının nam ve hesabına yapmaktadır. Yüklenici şirketin, işin bitiminde ortaya çıkan ürün üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı bulunmamaktadır. Vergi ve muhasebe uygulamalarında özel inşaatlar mamul üretimi olarak nitelendirilirken, taahhüt faaliyetleri hizmet üretimi olarak nitelendirilmektedir.

İşin başlamasından, bitiş aşamasına kadar yapılan imalatların parasal olarak değerlendirilmesi hakediş ile yapılmaktadır. Taahhüt faaliyetlerinde yükleniciler, yaptıkları imalatların karşılığında idare ile yaptıkları sözleşme doğrultusunda belirli periyotlar halinde geçici hakediş düzenleyip, ara istihkak ödemesi alabilirler. Hakediş raporu, yüklenici tarafından yapılan hizmet işlerinin bedellerinin hesabını, varsa bu bedelden yapılan indirimleri ve kesintileri gösteren ödemelere esas belgedir. Hakediş raporu detaylı olarak malzeme birim fiyatı, imalat adedi, işçilik fiyatı ve varsa fiyat farkı vb. unsurlar eklenerek yüklenicinin hakedişi düzenlendiği ana kadar ilgili şantiyede yaptığı imalat tutarını parasal olarak ifade eder. İşin bitiminde, işin net metrajları ve adetleri üzerinden düzenlenen hakediş raporuna ise Kesin Hakediş denir. İnşaat taahhüt işlerinde imalatın belirli bir kısmının tamamlandığının tespiti, yüklenicinin düzenlediği hakediş raporunun idarece (işi yaptıran tarafından) onaylanması ile meydana gelir. Hakediş raporları, esas olarak yapılan işin karşılığının iş bitirildikçe müteahhide ödenmesi amacıyla düzenlenen belgeler olup, aynı zamanda işin belli bir kısmının yapıldığını da göstermektedir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
İnşaat Muhasebesinde Özellikli Durumlar, 10.0 out of 10 based on 1 rating
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş